Trotse stroppendragers

Trotse stroppendragers

Stroppenomgang

Vrijdagavond om 20.30 uur vertrekt aan het Gravensteen de rondgang van de Stroppendragers en Keizer Karel. Deze stoet herdenkt de vernedering die Keizer Karel de Gentenaars in 1540 bezorgde. Keizer Karel dwong de notabelen hem op blote voeten en in een wit hemd om vergiffenis te smeken. Ze moesten in hun hemd en met een strop rond de hals, als teken dat zij de galg verdienden, door de stad wandelen. De optocht vertrekt aan het Gravensteen, langs de Kraanlei, Zuivelbrug, Vrijdagmarkt, Kammerstraat, Belfortstraat, Emile Braunplein, Klein Turkije, Korenmarkt, Groentenmarkt, Sint-Veerleplein en terug naar het Gravensteen.            

 

Stay informed

Subscribe to our newsletter

The city of Ghent will treat the personal data you provide with respect for your privacy.